MoveMe

MoveMe – Työhyvinvointi haltuun

Avarea Analysointi, Analytiikka-aamiainen

MoveMe Analytiikka-aamiainen vietettiin 31.1.2018 Avarean, Polarin ja Ilmarisen voimin. Aiheena oli työhyvinvointi ja sitä käsiteltiinkin monisävyisesti sekä yksilön että yrityksen näkökulmasta. Tilaisuuden ilmapiiri oli avoin ja keskusteleva; puheiden pitäjät pääsivät vastailemaan kysymyksiin ilahduttavan paljon ja virinnyt keskustelu syvensi hyvin puheiden aloittamien kokonaisuuksien kattavuutta.

Työhyvinvointi ja MoveMe

Ilmarisen työhyvinvointijohtaja Kati Huoponen kertoi puheenvuorossaan “Tiedosta toimintaa: työhyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa” muun muassa työpahoinvoinnin näkymistä ja sen vaikutuksista yrityksiin. Yksilöiden jatkuva oppiminen on muuttanut työssäoloa ja työsuhteiden pituuksia dramaattisesti ja tästä aiheutuva murros johtaa tarpeeseen kohdata ilmenevät muutokset niin yrityksen kuin yksilönkin tasolla. Oppiminen kartuttaa yksilön osaamista, mutta myös tarjoaa uusia mahdollisuuksia, jolloin yrityksen tulee olla houkutteleva pitääkseen osaamisen yrityksen sisällä. Yrityksien kilpailikyky perustuu uusiutumiseen ja uuden oppimiseen. Uusiutumisen yhtenä alatrendinä voitaneen nähdä yksilön oman itsensäjohtaminen, jolla saadaan yrityksien sisällä positiivisia tuloksia aikaiseksi. Ilmarinen tarjosikin konkreettisen luvun (Tekemättömän työn vuosikatsaus 2017): tekemätön työ (muun muassa sairaspoissaolojen ) maksaa Suomen yksityiselle sektorille 3,5 miljardia euroa vuodessa. Tämä antaa osviittaa miksi työhyvinvointiin sekä yrityksen ja yksilön kehittämiseen tulisi panostaa.

Avarea ja Polar ovat tehneet yhteistyötä MoveMe-hankkeen johdosta jo aikaisemmin: pilottivaiheessa syntyneeseen ‘Wellbeing Dashboardiin’ tuotettin data Polarin urheilu- ja aktiivisuusrannakkeilla. Polar Electro Oy:n tiedejohtaja ja terveysliikunnan dosentti Raija Laukkanen toi esille konkretiaa laitedatan hyödyntämisestä hyvinvoinnissa otsikolla “Polar-teknologia liikuttaa suomalaisia” . Yrityksille tulisi olla ensisijaisen tärkeää pyrkiä ennaltaehkäisemään työpahoinvointia ja tällöin informaation tarkkuuden ja laadun tärkeys astuu kuvaan. Tuotettua dataa voidaan analysoida ja siintä muodostaa johtopäätöksien lisäksi uusia toimintamalleja.

Viimeisenä puheenvuorona oli toimitusjohtajamme Päivä Karesjoen “MoveMe – Tavoitteena yrityksen ja yksilön hyvinvointi”. Päivi kertoi MoveMe:n konseptin yksinkertaisuudessaan: ‘Wellbeing Dashboard’ kasaa käytetyn laitteiston rannekedatan, työajan, fiiliskyselyiden, työterveyskulujen, asiakaslaskutuksen ja sään informaatiot visualiseen muotoon. Lisäksi yritys saa muodostaa itselleen mittarit. Pilottivaiheessa Avarean osalta mittareina olivat:

  • Fiilis (Henkilöstön tunnetila)
  • Aktiivisuus (Liikunnan määrä)
  • Uni (Määrä tunteina yötä kohti)
  • Vaikuttavuus (Tuotetun datan vertaaminen yrityksen talouslukuihin)

Edellä mainituista aspekteista saadaan muodostettua korrelaatiomatriisi eri tekijöiden välille sekä klusterit ihmisryhmille, jolloin yrityksessä pystytään johtamaan hyvinvointia konkreettisin keinoin sekä työterveyden palvelutarjoaja pystyy reagoimaan oikeisiin asioihin oikeaan aikaan.

Ennakoiva työhyvinvoinnin parantaminen ja ylläpito avaavat uusia mahdollisuuksia yrityksille optimoida hyvinvointia työssä sekä siihen liittyviä kuluja.

Ota meihin yhteyttä mikäli haluat kuulla lisää konseptistamme tai ilmouttaudu tuleviin Analytiikka-aamiaisiin!

MoveMe Avarea Polar Ilmarinen

Blogi-postauksetUutisia analytiikastaLue lisää osaamisestamme!Lue lisää palveluistamme!