Analytics-rekry

IoT ja analytiikka työhyvinvoinnin tukena – MoveMe

Aki Böök Asiakasanalytiikka, Avarea, Edistyksellinen analytiikka, Työhyvinvointi

Analytiikkaan erikoistunut asiantuntijayritys Avarea Oy on yhdessä yhteistyökumppaniensa Polar Electro Oy:n ja Diacorin (1.6. alkaen Terveystalo) kanssa toteuttanut onnistuneesti kuuden kuukauden MoveMe-hankkeen, jossa haettiin IoT:n ja data-analytiikan avulla ratkaisuja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Hankkeen tuloksena syntynyt uusi palvelukonsepti tarjoaa yrityksen johdolle ja työntekijöille ikkunan ajantasaiseen henkilökunnan työhyvinvoinnin tilaan, ja osoittaa hyvinvoinnin yhteyden yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn. Pilottivaiheessa tuotettu ’Wellbeing Dashboard’ yhdistää ja visualisoi anonyymisti Avarean henkilökunnan käyttämien Polarin urheilu- ja aktiivisuusrannekkeiden keräämää liikunta- ja unidataa sekä koettua stressiä ja työtyytyväisyyttä Avarean työterveyskuluihin, talouden mittareihin ja jopa säätilaan.

Avarean toimitusjohtaja Päivi Karesjoki kokee, että hanke on auttanut myös päätöksenteossa.

’Oli todella hienoa nähdä, kuinka innostuneesti henkilökuntamme ja yhteistyökumppanimme  lähtivät  mukaan hankkeeseen ja olivat aktiivisesti mukana koko hankkeen ajan.  Kuuden kuukauden aikana jalostui ajatuksemme well-being service-konseptista ja lopputuotoksena saimme erinomaisen työvälineen, jota pystymme hyödyntämään yrityksen johtamisessa ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä. Saan yritysjohtajana ajantasaista tietoa henkilöstömme hyvinvoinnista, suunnitella kohdennettuja toimenpiteitä työntekijäryhmille, seurata vaikkapa tehdyn organisaatiomuutoksen vaikutuksia hyvinvointiin ja mittareihimme’

Konsultti Minna Häkämies kuvailee hankkeeseen osallistumista ”MoveMe hanke antoi faktapohjaista tietoa omasta palautumisestani, fyysisestä aktiivisuudestani ja työhyvinvoinnistani ja pisti miettimään hyvinvointia kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta. Oli mielenkiintoista seurata pilottijakson aikana tapahtuneiden muutosten vaikutusta ja saada omille tuntemuksille myös mitattua tietopohjaa. Omalta osaltani hanke herätti konkreettisesti huomaamaan päivittäisten tekojen merkityksen ja tärkeyden hyvinvoinnilleni ja työssä jaksamiselle. Koen, että hankkeen myötä osaan nyt ennakoida ja huolehtia proaktiivisemmin ennenkaikkea palautumisestani keskellä tiukempia työrupeamia.”

Tohtori ja terveysliikunnan dosentti Polar Electro Oy:n tiedejohtaja Raija Laukkasen mukaan hanke luo mahdollisuuksia. ”Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden yhteydet ovat tunnettu ja osoitettu lukuisissa tutkimuksissa. Näiden yhteyksien kytkeytymisestä työelämään on osaksi ristiriitaisiakin tuloksia. Liikunta- ja hyvinvointihankkeet kiinnostavat vain osaa työntekijöistä. Tässä hankeessa henkilöstön itsemitattuja liikunta- ja lepotietoja yhdistettiin heidän kokemaansa työpanokseen ja tämä edelleen yrityksen talouslukuihin. Tuloksena syntyi kokonaisvaltainen ja selkeä näkymä, jonka avulla työntekijöiden hyvinvoinnin ja yrityksen tiedot näkyvät ajantasaisesti. Tämä mahdollistaa asiayhteyksien seurannan ja nopean reagoinnin tarvittaessa.”

Marjo Itäaho, kehitysjohtaja, Diacor yritysliiketoiminnasta näkee hankkeessa tulevaisuuden potentiaalia myös työterveyspalveluiden näkökulmasta.

”Työterveystoimijan näkökulmasta on erittäin kiinnostavaa tunnistaa, millaisia yhteyksiä on yksilön oman ja yrityksen datan välillä. Avarean MoveMe-hanke lähti ennakkoluulottomasti etsimään sekä yksilön että yrityksen kannalta relevantteja ilmiöitä. Tulevaisuudessa myös työterveyspalvelut voidaan kohdentaa entistä paremmin älykkään analytiikan tarjoaman tiedon avulla.”

Pilotista saatujen hyvien kokemuksien pohjilta hanketta laajennetaan, ja lanseeramme konseptista pavelutuoteen, jonka tavoitteena on  parantaa yksilöllistä hyvinvointia, työssä jaksamista ja viihtymistä sekä tukea työn sujuvuutta.

 

Konseptista lisätietoa antaa Avarean Päivi Karesjoki

Puhelinnumero 040 90 222 12

 

Avarea tuottaa asiakkaalleen analytiikan avulla merkityksellistä tietoa parempaa päätöksentekoa varten. Keskitymme toiminnassamme asiakasanalytiikan, kannattavuuden hallinnan ja IoT:n ratkaisuihin. Palvelukonseptimme tarjoaa kustannustehokkaan ja helposti käyttöön otettavan analytiikan. Tästä pitävät huolen edistyksellisen analytiikan huippuosaajat.

 

Blogi-postauksetUutisia analytiikastaLue lisää osaamisestamme!Lue lisää palveluistamme!