IoT:lla kiinni jätevesiverkoston vuotavuuteen

Marjo Pulkkinen

Avarea Oy ja Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) etsivät yhdessä data-analytiikan ja IoT:n avulla ratkaisuja, joilla voidaan tunnistaa jätevesiverkoston vuotavuutta ja kohdistaa saneeraustoimenpiteitä tehokkaammin.

HSY:n verkostoon pumppaamasta puhtaasta vedestä jopa 20-25 prosenttia häviää vuotoina verkoston ulkopuolelle. Viemäriverkkoon päätyvä hulevesi puolestaan lisää jätevesimäärää vuositasolla noin 35-45 prosenttia – ja ongelma pahenee ilmastonmuutoksen lisätessä rankkasateita.

Avarean ja HSY:n projektin tavoitteena on arvioida jätevesiverkoston vuoto- ja hulevesiä alueittain vesilaitosten käyttöön. Analytiikan avulla voidaan selvittää ja visualisoida vesilaitoksen eri järjestelmien sekä Ilmatieteen laitoksen tuottamaa tietoa verkoston tarkempien kuntotutkimusten ja saneerausten kohdentamiseksi.

Resurssitehokkaiden vedenkäytön ratkaisujen tarve kasvaa maailmanlaajuisesti, kun hyvänlaatuiset raakavesivarannot hupenevat. Suomessa kyse on ennen kaikkea tarpeesta tehostaa energian käyttöä, sillä verkostosta hukkaan vuotava vesi ja viemäriin valuvat sade- ja sulamisvedet lisäävät pumpattavan ja puhdistettavan veden määrää. Tällöin myös energiaa kuluu enemmän.

Lisätietoja antavat

Avarea: 
Toimitusjohtaja Päivi Karesjoki

HSY:
Ryhmäpäällikkö Tiia Lampola


Avarea Oy kehittää entistä parempaa data-analytiikkaa ja tarjoaa ratkaisuja asiakas- ja kannattavuustietojen ymmärtämiseen. Tavoitteena on auttaa asiakkaita tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä alati mullistuvassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Vuonna 2009 perustettu Avarea on teknologiariippumaton asiantuntijayritys, jonka palveluksessa on yli 30 kokenutta ammattilaista.

Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.