CV-tietokannan rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste CV-tietokannalle

 1. Rekisterinpitäjä
  Avarea Oy
  Rautatieläisenkatu 6
  00520 Helsinki
  Puh. 02900 51170
  Sähköposti: info@avarea.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Ida Saastamoinen
  Avarea Oy
  Sähköposti: ida.saastamoinen@avarea.fi
 3. Rekisterin nimi
  Avarea Oy:n CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään rekisterinpitäjän rekrytoinnissa. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa rekisterinpitäjän CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuvat kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Hakemustietoja säilytetään kaksikymmentäneljä (24) kuukautta hakemuksen jättämis- tai päivittämisajankohdasta.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta on suljettu tietokanta pilvipalvelussa, ja tallennetut tiedot on rajoitettu rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeus on rekisterinpitäjän rekrytointiin osallistuvilla työntekijöillä.
 9. Tarkastusoikeus
  Henkilöllä on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on toteutettavissa Henkilötietolain 28§ mukaisesti.