Avara Avarea – ensimmäinen viikko Avarealla

Timo Laitinen Analytiikka, Avarea, Työhyvinvointi

Kuinka usein tekniseen asiantuntijarooliin astuva pääsee ensimmäisenä työpäivänä antamaan näkemyksensä yrityksen uuteen strategiaan? Kuinka usein juuri aloittanut konsultti pääsee siltä istumalta mukaan palaveriin, jossa keskustellaan mobiilipelien videomainonnan optimointianalytiikasta? Ensimmäisellä viikolla Avarealla pääsin.

Matka näin avoimen avaraksi Avareaksi on enemmän kuin pakoa auktoriteeteista. Valtaetäisyys on lyhyt ja koko organisaatiota poikkileikkaa sama henkinen ote: tasa-arvoinen vuorovaikutus. Siksi Avarea ei liene oikea paikka, jos hekumoi käyntikorttiinsa herratitteleitä, sillä koko henkilöstö on enemmänkin samassa veneessä, ja hierarkiarakenteet kapeaharteiset. Litteäksi jyrätty organisaatiomalli ei suinkaan tarkoita urapolkuajattelun olemattomuutta tai tarkemmin sitä, että ammatillista liikkumavaraa kasvaa ja kehittyä ei ole. Päinvastoin. Talon urapolut ovat määritelty selkeästi, mutta jos oma kiinnostus on tästä poikkeava, on mahdollista luoda myös täysin personoitu suunnitelma. Näin matala hierarkkisuus joustaa ja taipuu orgaanisesti sen mukaan, miten sen muodostama henkilöstö elää ja muuttuu. Avarea toden totta hengittää henkilöstönsä kautta.

Konsulttiuran alkuvaiheessa olevia suuresti kannustaa Avarean mentorifilosofinen lähestymistapa uuden ihmisen ottamiseksi osaksi työyhteisöä. Jokainen aloittava henkilö saa ajan kuluessa oman mentorin, joka avustaa, ohjaa ja neuvoo työuran kulkuun ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Mentorin kanssa käytäviin aiheisiin voi kuulua läheisesti esimerkiksi edellä mainittu urapolkusuunnitelma. Oleellista on, että tämä suhde ei sisällä esimiespainotusta, vaan on enemmänkin kahden asiantuntijan välinen kehityskohtaaminen. Yhteiset tapaamiset ovat kahdenvälisesti sovittavissa eikä tätäkään asiaa määritellä ylhäältä päin, kiveen hakatun sääntökirjan mukaan, vaan se on avoin henkilökohtaiselle muodonmuutokselle.

Sosiaalista toimintaa ja tiedollista kehitystä talossa ylläpitää ammatillisten teemakokonaisuuksien ja kiinnostusalueiden ympärille kasatut klubit, joihin samasta aiheesta innostuneet voivat kokoontua yhteen keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan. Avoin dialogi takaa sen, että eri organisaatiokerrokset ja projektit kommunikoivat horisontaalisesti, jolloin tieto ei kasaannu siiloihin tietyn valiojoukon yksinoikeuden alaisuuteen, vaan vaeltaa vapaana. Keskustelukulttuurin avautuminen edesauttaa hiljaisen tiedon siirtymää, mikä niin usein on asiantuntijaorganisaatioiden perusongelmia. Se on myös oiva tapa kamppailla sitä tietoyhteisön perisyntiä vastaan, jossa tietoa halutaan pimittää oman henkilökohtaisen arvon nostattamiseksi.

Avoimuus on muutoinkin näkyvä arvo ja osa Avarean toimintaympäristöä. Sisäinen data virtaa ja sen vapaaseen liikkuvuuteen kannustetaan ylätasoisesti. Johto tiedottaa sisäisesti kokonaistoiminnallisesta perspektiivistä viikkotasolla, jolloin tieto on jokaisen työntekijän helposti poimittavissa. Esimerkiksi yrityksen myynnin näkymät ja avainlukujen muutostrendit ovat kaikki avointa dataa koko henkilöstölle. Tämän vuoksi taloon tulevalta edellytetäänkin vahvaa aivojen sisäistä big data-prosessointia, sillä asiaan tottumattomalta voi viedä hetki sopeutua, kun yhtäkkiä onkin kaiken tiedon arvoinen.

Avarean start-up-henkinen sydän näkyy taipumuksena innostua projekteista, jotka ovat jotain uniikkia ja tavoittelevat tulevaisuutta. Leipätyönä ylläpidollisia projekteja riittää, mutta oleellinen ero moneen muuhun BI-taloon on tämä rohkeus nähdä nykyisyyttä pidemmälle ja innostua siitä. Jokaisen projektin ei tarvitse olla ennalta määritelty rutiinisuoritus. Se on rohkeutta, joka raivaa tilaa mullistaville innovaatioille ja sykähdyttäville projekteille. Meille oravanpyörään vieraantuneille muutos on aina kunniavieras. Siksi viikot eteenpäin tulevat olemaan kuin ensimmäinen – kuin ensikokemuksia jostain, mikä on tuttua ja hyvää.

Blogi-postauksetUutisia analytiikasta

Lue lisää osaamisestamme!Lue lisää palveluistamme!