KUINKA ALENTAA TIETOVARASTOINNIN KUSTANNUKSIA?


Täyttyykö tietovarastosi nopeasti kasvavalla datamäärällä? Kuinka kallista on lisätä datavarastoinnin kapasiteettia? Onko nykyinen tietovarastoinnin ratkaisusi vanhentunut?

Yritysten keräämän datan määrä on muuttunut merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja tämä on valtava haaste tietovarastoinnille: nyt tarvitaan kiireesti enemmän ja halvempaa varastointitilaa. Onneksi tiedon varastointiin on olemassa nykyaikaisia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja.

Tietovarastointi on yhä enemmän sitä, että valitaan alustoja, jotka ovat joustavia ja kustannustehokkaita. Sellaiset ratkaisut, joissa dataa on prosessoitu jo etukäteen ennen kuin se siirretään yrityksen tietovarastoon, tarjoavat joustavuutta, jota tarvitaan varastoinnin kustannusten alentamiseksi. Ja ne tarjoavat myös helpon tavan analysoida dataa.

Moderni tiedonhallinta

AVAREAN RATKAISUT MODERNIIN TIEDONHALLINTAAN


Me olemme auttaneet asiakkaitamme alentamaan tietovarastoinnin kustannuksia ja nopeuttamaan analytiikkaa käyttämällä onnistuneesti Hadoop-alustaa. Hadoopin etujen hyödyntäminen ei tarkoita sitä, että aiemmat investoinnit tietovarastointiin olisivat olleet turhia. Hadoop nimittäin toimii osana yrityksen tietovarastoinnin ekosysteemiä. Me uskomme, että Hadoop on yksi niistä alustoista, jotka mullistavat tulevaisuudessa suurien datamäärien analytiikan pelikenttää.

Lue lisää palveluistamme

HALUAISITKO TIETÄÄ LISÄÄ HADOOPIN YRITYKSILLE TUOTTAMISTA EDUISTA?


Täytä alla oleva lomake ladataksesi englanninkieliset oppaamme Hadoopista ja modernista tiedonhallinnasta itsellesi.

Me Avareassa arvostamme yksityisyyttäsi: emme lähetä roskapostia emmekä myy tai luovuta tietojasi kolmansille osapuolille.

Modern Data Management platform

Saadaksesi oppaan:

Ole hyvä ja täytä oheinen lomake saadaksesi kopion Modern Data Management platform -oppaasta.

Reduce COSTS WITH HADOOP AND DATA WAREHOUSE OPTIMIZATION

Saadaksesi oppaan:

Ole hyvä ja täytä oheinen lomake saadaksesi Hadoop & Data Warehouse Optimization -oppaat.

CASE VALTIOKONTTORI – RAPORTOINTI KUNTOON TIETOVARASTOLLA
“Tietovarastoprojektin suurimpana haasteena oli
yhdenmukaistaa vuosikymmenien aikana myönnettyjen lainojen ja takausten raportointia.
Projektin onnistumisen edellytyksenä oli Avarean osaavien konsulttien kyky mallintaa
erilaisia rahoitusinstrumentteja sekä tuottaa niistä toimiva tietovarasto raportointia
varten.”Santtu Seppälä, Valtiokonttori
Lue case VALTIOKONTTORI kokonaan

Moderni tiedonhallinta lyhyesti

Me tarkoitamme kyseisellä konseptilla alati muuttuvan ja lisääntyvän tiedon hallintaa optimoimalla sen toimivuuden uusien ja jo olemassa olevien järjestelmien välillä. Prosessin tavoitteena on selkeyttää tiedon jakoa yrityksen sisällä: pyrkimyksenä on kerätä, käyttää ja työskennellä vain laadukkaan datan kanssa. Tämä tarkoittaa sekä kykyä kerätä ja hyödyntää Big Dataa, mutta samaan aikaan omata resurssit käyttää suuresta datamassasta vain relevanttia osaa. Kun moderni tiedonhallinta utilisoidaan yrityksen käyttöön, saadaan siiloutuneet tietovarastot poistettua nykyaikaisen tiedonhallinnan tieltä.

Avarean asiantuntijuus tiedonhallinnan saralla voi auttaa teidän yritystänne säästämään kustannuksissa. Hyvin rakennettu (moderni) tiedonhallinta -strategia on nykypäivää; muutokset teknologian osalla tulevat tuskin hidastumaan tai loppumaan. Tällöin kyky reagoida kerätyn tiedon avulla ja varastoida se organisaatiolle tehokkaaseen muotoon on vitaali. Kaikki yritykset eivät käytä tehokkaasti keräämäänsä tietoa sen jatkuvasta ja mittavasta kertymisestä huolimatta. Hallitsemalla tietoa kustannustehokkaasti yritys voi muodostaa kilpailuedun sekä kustannuksellisesti että informaatiollisesti.