PORAUDU KANNATTAVUUTEEN JA KUSTANNUKSIIN


When you know the costs and profits in detail, you are able to provide answers to questions such as:

 • Which of my customers are the most profitable ones?
 • What is the cost structure of each product and service?
 • Which of my business processes are inefficient and most in need of development?
 • How have the costs and profits developed over time?

ONNISTUMISEN AVAIMET


 • Tehokas ja kattava datan hallinta on välttämättömyys monimutkaisissa kustannus- ja kannattavuuslaskentajärjestelmissä. Dataa hyödynnetään tyypillisesti useista lähdejärjestelmistä kuten kirjanpidosta, myyntijärjestelmistä ja asiakastietokannoista.
 • Kustannus- ja kannattavuusmallinnus yhdistää kirjanpidon datan tietoihin toiminnoista, tuotteista ja asiakkaista. Sopiva tarkkuustaso ja oikeudenmukaiset kohdistussäännöt mallinnuksessa tuottavat relevantteja ja uskottavia lopputuloksia ja mahdollistaa järjestelmän sujuvan ylläpidon.
 • Kustannus- ja kannattavuusinformaatio johtaa hyötyihin vasta kun se saavuttaa päätöksentekijät ymmärrettävässä muodossa. Raportoinnin ja visualisoinnin on annettava havainnollinen kuva kannattavuudesta ja sen syistä eri näkökulmista.
 • Toteutusprojektina kustannus- ja kannattavuuslaskenta on täynnä sudenkuoppia painittaessa liiketoiminnan tarpeiden ja käytännön realiteettien välillä. Määrätietoinen projektinhallinta ja ennen kaikkea kokemus vastaavista toteutuksista takaavat, että maaliin päästään tavoitteiden mukaisesti.

KOHTI TOIMENPITEITÄ EDISTYNEEN ANALYTIIKAN AVULLA


Profitability Analytics Process

Knowing the momentary costs and profits is the foundation of better decisions – but there is still a long way to go. What if you could take a step further, and answer even more complex questions:

 • What are our customer segments – taking profitability into account – and how should they be managed to improve profitability?
 • How should we treat the customer considering its expected lifetime value?
 • What would be the impact of changes in workforce or material costs on profitability?
 • How should we allocate workforce to tasks or orders to production facilities to optimize costs?

PROFITABLITY ACCELERATOR – NOPEITA LIIKETOIMINTAHYÖTYJÄ


Profitability management is frequently seen as a long and complex project that is difficult to get started with. We at Avarea disagree. Our Profitability Accelerator -service is an ideal solution for successful and easy initiation to the topic and enabler of fast business benefits.

 • Conceptualized service providing a systematic approach to start the utilization of profitability analytics
 • Takes advantage of activity-based costing method, produces information about products, customers and/or processes
 • Easily maintainable calculation model in 6-12 weeks
 • Helps identifying the needs for profitability management and sets the ground for further development

CASE VALIO: ELISA – KANNATTAVUUSLASKENTA UUDELLE TASOLLE

”Kaiku-hankkeen tarkoituksena on tuottaa Elisan liiketoiminnan johtamiseen ja
kehittämiseen konkreettista hyötyä antamalla riittävän tarkkaa, läpinäkyvää ja
yksityiskohtaista tietoa Elisan tuotteiden ja asiakkaiden kannattavuuksista sekä
prosessien kustannuksista. Aiempi käytössä ollut ratkaisu keskiarvoisti tekemisiä
liiaksi, sen kustannusallokointien syy-seuraussuhteet eivät kuvanneet todellisuutta
riittävällä tavalla ja tarkastelutaso oli liian ylätasoinen. Asian ratkaisemiseksi
päädyttiin rakentamaan toimintolaskennan logiikkaan perustuva malli..”Kimmo Pihlaja, Elisa Oyj
Lue case ELISA kokonaan

ASIAKASTARINAT

CASE VALIO: ATLAS – MYYNNIN JA KANNATTAVUUDEN AJANTASAINEN SEURANTA

”Atlaksen käyttö on kasvattanut luottamusta lukuihin ja ymmärrystä laskennan syy- seuraussuhteista. Atlas on meillä tärkein raportointiväline ja lähes kaiken johdon raportoinnin perusta. Atlaksen myötä on ajantasainen kannattavuustieto aina kaikkien tarvitsevien käytettävissä eikä talousorganisaation tarvitse sitä erikseen tuottaa. Voimme siis keskittyä enemmän tiedon analysointiin.”Osmi Hämäläinen, Valio
Lue case Valio kokonaan