Poraudu kannattavuuteen ja kustannuksiin


Kun kustannukset ja kannattavuus tiedetään yksityiskohtaisella tasolla, voidaan vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä asiakkaat ovat kannattavimpia, ja mitkä vähiten kannattavia?
 • Mitkä ovat tuotteiden ja palveluiden kustannusrakenteet?
 • Mitkä liiketoimintaprosessit ovat tehottomia ja kaipaavat kipeimmin kehittämistä?
 • Miten kustannukset ja kannattavuus ovat muuttuneet ajan myötä?

Onnistumisen avaimet


 • Tehokas ja kattava datan hallinta on välttämättömyys monimutkaisissa kustannus- ja kannattavuuslaskentajärjestelmissä. Dataa hyödynnetään tyypillisesti useista lähdejärjestelmistä kuten kirjanpidosta, myyntijärjestelmistä ja asiakastietokannoista.
 • Kustannus- ja kannattavuusmallinnus yhdistää kirjanpidon datan tietoihin toiminnoista, tuotteista ja asiakkaista. Sopiva tarkkuustaso ja oikeudenmukaiset kohdistussäännöt mallinnuksessa tuottavat relevantteja ja uskottavia lopputuloksia ja mahdollistaa järjestelmän sujuvan ylläpidon.
 • Kustannus- ja kannattavuusinformaatio johtaa hyötyihin vasta kun se saavuttaa päätöksentekijät ymmärrettävässä muodossa. Raportoinnin ja visualisoinnin on annettava havainnollinen kuva kannattavuudesta ja sen syistä eri näkökulmista.
 • Toteutusprojektina kustannus- ja kannattavuuslaskenta on täynnä sudenkuoppia painittaessa liiketoiminnan tarpeiden ja käytännön realiteettien välillä. Määrätietoinen projektinhallinta ja ennen kaikkea kokemus vastaavista toteutuksista takaavat, että maaliin päästään tavoitteiden mukaisesti.

Kohti toimenpiteitä edistyneen analytiikan avulla


Kannattavuusanalytiikka

Hetkellinen kustannus- ja kannattavuusinformaatio luo pohjan paremmille päätöksille – mutta niistä on vielä pitkä matka toimenpiteisiin. Mitä jos voisit päästä vielä pidemmälle:

 • Millaisia asiakassegmenttejä meillä on kannattavuuden näkökulmasta ja miten eri segmenttien kannattavuutta voisi parantaa?
 • Miten meidän pitäisi suhtautua tiettyyn asiakkuuteen sen elinkaariarvon näkökulmasta?
 • Miten muutokset työvoiman tai raaka-aineiden hinnoissa vaikuttaisivat kustannuksiin ja kannattavuuteen?
 • Miten allokoimme kustannustehokkaimmin työvoimaa tehtäville tai tilauksia tuotantolinjoille?

Profitablity accelerator – nopeita liiketoimintahyötyjä


Kannattavuuslaskenta nähdään usein työläänä ja monimutkaisena projektina, johon on vaikea lähteä liikkeelle. Me Avarealla olemme eri mieltä. Profitability Accelerator –palvelumme on ideaalinen ratkaisu laskennan aloittamiseen ja nopeiden hyötyjen saavuttamiseen.

 • Konseptoitu palvelu ja systemaattinen lähestymistapa kannattavuusanalytiikan aloittamiseen
 • Hyödyntää toimintolaskennan periaatteita ja tuottaa informaatiota esimerkiksi tuote-, asiakas- ja prosessinäkökulmista
 • Tuloksena helposti ylläpidettävä laskentamalli 6-12 viikossa
 • Auttaa hahmottamaan kannattavuuslaskennan tarpeita ja luo pohjaa jatkokehitykselle

Asiakastarinat

Case Valio: Atlas – myynnin ja kannattavuuden ajantasainen seuranta

”Atlaksen käyttö on kasvattanut luottamusta lukuihin ja ymmärrystä laskennan syy- seuraussuhteista. Atlas on meillä tärkein raportointiväline ja lähes kaiken johdon raportoinnin perusta. Atlaksen myötä on ajantasainen kannattavuustieto aina kaikkien tarvitsevien käytettävissä eikä talousorganisaation tarvitse sitä erikseen tuottaa. Voimme siis keskittyä enemmän tiedon analysointiin.”Osmi Hämäläinen, Valio
Lue case Valio kokonaan

 

Oivalluksia kannattavuusanalytiikasta


Lue lisää osaamisestamme