MITEN IOT ANALYTIIKKA VOISI TUODA KILPAILUETUA?


Mitä tarkoittavat termit IoT (Internet of Things), asioiden internet, teollinen internet ja esineiden internet? Kaikilla näillä termeillä tarkoitetaan samaa asiaa hieman eri näkökulmista: asioiden – laitteiden, autojen, koneiden, eläinten, jne. – yhdistämistä internetiin ja toisiinsa sensoreiden avulla siten, että niiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää.

IoT muuttaa liiketoiminta- ja ajatusmalleja ratkaisevalla tavalla ja vaikuttaa lähes kaikkeen toimintaan eli tuotekehitykseen, tuotantoon, myyntiin, markkinointiin ja johtamiseen. Kyse onkin enemmän liiketoiminnan kehittämisestä ja yrityksen uudenlaisesta johtamisesta kuin varsinaisesta teknologisesta muutoksesta.

Tulemme jatkuvasti nopeutuvalla syklillä kokemaan ja näkemään IoTin hyötyjä; tähän kelkkaan on hyvä nousta jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ajan myötä myös tuotetun datan määrä kasvaa kumulatiivisesti IoT-laitekannan mukana ja tämä nostaa prosessoitavan datan määrää ja muuttaa sen laatua. Perimmäisenä pyrkimyksenä on ymmärtää kerätyn tiedon relevanttius, jotta siitä stilisoitu informaatio on hyödyllistä.

IOT analytiikka

Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen

Perusedellytys IoT:n hyödyntämisen aloittamiseksi on, että laitteet (tai muut asiat) on yhdistetty järjestelmiin ja toisiinsa, jotta analysoitavaa dataa voidaan alkaa kerätä. Uudet innovaatiot ovat mahdollisia vasta sitten, kun on näkymä dataan ja esimerkiksi siihen, miten asiakkaasi käyttävät laitteita. IoT-hankkeen onnistumisessa tärkein avaintekijä onkin analytiikka.

Voimme auttaa sinua ottamaan jo keräämääsi, mutta hyödyntämättömän sensoridatan haltuun ja tunnistamaan datasta, miten voisit kehittää liiketoimintaasi, luoda uutta liiketoimintaa ja tuottaa asiakasarvoa.

Vaikuttavimmat IoT:n tuomat kilpailuedut löytyvät kuitenkin strategian kautta. Ota meidät kumppaniksi IoT-strategian suunnitteluun, jolloin voimme auttaa löytämään IoT:n avulla saavutettavia strategisia hyötyjä.

IOT analytiikka tuo kilpailuetua ja luo asiakasarvoa


Strateginen IOT & digitalisaatio


• Uudet ratkaisut ja liiketoimintamallit
• Nykyisille ja nykyisenlaisille asiakkaille
• Uusille asiakkaille
• Mahdolliset uudet markkinat

Taktinen IOT & kustannushyödyt


• Tuotannon, prosessin, kustannusten, varaston yms. optimointi
• Prosessien tehokkuuden parantaminen
• Tuotantokatkosten hallinta
• Ennakoiva huolto

Avarea & IoT

Pystymme kattamaan kaikki IoT-projektisi tarpeet.

Avarea & IoT

Alta voit lukea IoT-toteutuksellesi tuottamastamme lisäarvosta.

Lue!

Avarean ratkaisut IOT:N HYÖDYNTÄMISEEN


ACCELERATOR – NOPEASTI KONKREETTISIA TULOKSIA


• Konseptoitu palvelu, joka tarjoaa systemaattisen lähestymisen IOT-/sensorianalytiikan hyödyntämisen aloittamiseksi
• Potentiaalisten käyttötapauksien tunnistaminen ja priorisointi
• 6-vaiheinen prosessi tuo konkreettisia tuloksia 6-12 viikossa

MY ANALYST – AVAREAN ANALYYTIKKO KÄYTÖSSÄSI


  • Avarean analyytikko kuukausipalveluna – virtuaalisesti tai paikan päällä
  • MyAnalyst täydentää organisaatiosi osaamista ja toimii resurssina
  • Ratkaisu silloin, kun haluat päästä analytiikkaprojektissasi nopeasti eteenpäin

ASIAKASTARINAT

Case Vivago – IoT:n avulla parempia hoitopalveluita

“IoT:n hyödyntämisessä on valtava potentiaali ikääntyvän väestön ja etäkuntoutuksen
tarpeisiin. Analytiikan avulla pystytään tuottamaan palveluita kustannustehokkaasti samalla
parantaen palvelun laatua – palvelut voidaan kohdentaa oikea-aikaisesti ja räätälöidysti eri
asiakaskohderyhmille. Terveydenhuolto ja lääketiede ovat ottaneet esineiden Internetin
käyttöönsä hieman muita toimialoja hitaammin, mutta globaalisti sen hyödyntäminen
lisääntyy voimakkaasti.”Maria Lavonen, Vivago Oy
Lue case VIVAGO kokonaan!